تاریخ ایجاد: چهارشنبه 31 بهمن 1396 تعداد بازدید: 166 تعداد نظرات ارسالی: 0 نویسنده: adminweb
ثبت نام وام دانشجویی

با عنایت به آغاز ثبت نام وام دانشجویی در پورتال دانشجویی، مقتضی است موارد زیر، جهت ثبت نام وام دانشجویی مورد توجه قرار گیرد:

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی می بایست نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام خود از تاریخ 10/11/96 لغایت 16/12/96 از طریق پورتال مذکور به آدرس www.swf.ir اقدام لازم را به عمل آورند.

حداكثر مبلغ وام شهريه براي دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته و پيوسته به ازاي هر ترم حداكثر 3,000,000 ريال و براي دانشجويان مقطع ارشد به ازاي هر ترم حداكثر11،500،000ريال مي باشد

لازم به ذکر است مراکز می توانند مبلغ وام دانشجویان را از تاریخ 25/1/97 تا تاریخ 25/2/97 در سامانه صندوق رفاه دانشجویان ثبت نمایند.

print