مهمانان حاضر در سایت: 215496
امروز: 370
هفته جاری: 260790
ماه جاری: 35883
تاکنون: 255318
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 
  »  شهرک فناوري و مرکز خدمات

شهرک فناوري

 شهرک هاي فناوري به عنوان يکي از نهادهاي اجتماعي موثر در امر تجاري سازي و توسعه فنّاوري و به تبع آن، توسعه اقتصاد دانش‌مدار و اشتغال‌زايي تخصصي مورد توجه بسياري از کشورهاي جهان واقع شده است. شهرک هاي فنّاوري، محيط‌هايي مناسب براي استقرار و حضور حرفه‌اي کسب و کارهاي فناور توليدي، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع، مشاورين خبره و موسسات پژوهشي و آموزشي است که در تعامل سازنده با يکديگر  به فعاليت­هاي مرتبط با حوزه تخصصي شهرک اشتغال دارند. هدف نهائي اين هم نشيني، ايجاد هم افزايي و تجاري سازي فنّاوري و تسهيل فرآيند جذب، ارتقا و انتشار آن است به نحوي که تمامي و يا بخش‌هاي عمده‌اي از فعاليت­هاي تجاري سازي فنّاوري در اين شهرک ­ها به صورت حرفه‌اي قابل انجام باشد. اهّم اين فعاليت­ها شامل تحقيق و توسعه، توليد محصولات با فناوري برتر،خدمات آزمايشگاهي، استانداردسازي، بازاريابي و عمليات مشاوره اي براي توسعه بازار محصولات فنّاوري در عرصه توليد صنعتي و همچنين عرضه ساير خدمات تخصصي مي‌باشد.  همکاري­هاي بين‌المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنين صدور محصولات و خدمات به بازارهاي فنّاوري جهان از اهداف راهبردي شهرک هاي  فنّاوري  است.

در کشور جمهوري اسلامي ايران با توجه به ماموريت هاي ويژه سازمان صنايع کوچک و شهرک هاي صنعتي ايران در ايجاد زير ساخت مناسب شامل امکانات فيزيکي و خدمات نرم افزاري به منظور توسعه فناوري و ارتقاي توان رقابت پذيري واحدهاي صنعتي و همچنين حمايت از واحدهاي فناور و دانش بنيان ، ايده هاي کارآفرينانه و تجاري سازي نتايج تحقيقات و همچنين ايجاد بستر مناسب تحقيق و توسعه و تسهيل فعاليت متخصصين و محققين ، با استناد به موارد قانوني، مطالعات ايجاد شهرکهاي فناوري به طور جدي از سال 78 در دستور کار سازمان و شرکتهاي استاني منتخب قرار گرفت.

تعريف شهرک فناوري: شهرک فناوري مجموعه اي است که ضمن فراهم آوري زير ساخت  مناسب براي استقرار واحدهاي فناور توليدي ، خدماتي و مشاوره اي  با گرد آوري و تجميع  اجزاي دخيل در توسعه فناوري زمينه ارائه حمايت هاي نرم افزاري لازم جهت ايجاد کسب و کارهاي توليدي خرد،کوچک و متوسط مبتني بر فناوريهاي جديد را فراهم آورده و از طرف ديگر با اشاعه فناوريهاي جديد در  کسب و کارهاي توليدي زمينه ارتقاي توان رقابتي و توسعه فعاليتهاي آنها را پديد مي آورد.  

ضرورت ايجاد شهرک‌هاي فناوري :

 • کسب وکارهاي توليدي(کسب وکارهاي خرد، کوچک و متوسط) به عنوان موتور محرکه اقتصادي محسوب مي گردند و نيازمند توجه و حمايت لازم مي باشند.
 • با توجه به ماهيت کسب وکارهاي توليدي و عدم وجود منابع و امکانات در دسترسي مستقيم به فناوريهاي روز دنيا، سازمانهاي متولي دولتي مسئول فراهم آوري زير ساخت مناسب جهت خلق، توسعه و اشاعه فناوري در کسب و کارهاي توليدي مي باشند.
 • وجود ضعف و خلا هاي فناوري باعث گرديده کسب و کارهاي توليدي نقش موثر و مورد انتظار در توسعه اقتصادي و توليد ناخالص ملي نداشته باشند.
 •  الزامات موجود دراسناد بالادستي شامل سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه خصوصا برنامه پنجم توسعه، تاکيد ويژه در حمايت ازايجاد کسب وکارهاي مبتني بر فناوريهاي جديد و همچنين ارتقا توان رقابت پذيري کسب وکارهاي موجود دارد. 
 • سازمان صنايع کوچک به عنوان سازمان توسعه اي، متولي حمايت و توسعه ازحدود 99 درصد از کسب وکارهاي توليدي(صنفي و صنعتي) مي باشد و بر اساس ماموريتها و فعاليتهاي تعريف شده در اساسنامه سازمان مي بايست در خصوص توسعه فناوري در کسب وکارهاي توليدي اقدام نمايد.
 •   تکميل زيرساختها و توسعه خدمات نرم افزاري در شهرک هاي صنعتي

   اهداف کلان ايجاد شهرک هاي فناوري:  

 • تسهيل و حمايت در نفوذ و اشاعه فناوريهاي جديد در کسب وکارهاي توليدي
 • ارتقاء و بهبود ساختار کسب و کارهاي توليدي از طريق تجهيز آنها به فناوري هاي برتر
 •  نهادينه سازي و کارآمد نمودن فرايندهاي توليد، انتقال، جذب، بومي سازي و اشاعه فناوري هاي نوين
 • استقرار نظام تجاري سازي و گسترش کارآفريني منجر به توليد ثروت در جامعه
 • تسهيل ارتباطات و جريان دانش ميان نهادهاي دولتي، واحدهاي توليدي فناور، موسسات تحقيق و توسعه و مراکز آموزشي و پژوهشي و توسعه فعاليت آنها
 • کمک به ايجاد و رشد کسب و کارهاي توليدي مبتني بر فناوري با تاکيد بر توليدکنندگان بخش خصوصي
 • کمک به تحقق اهداف و اسناد بالا دستي (سند چشم انداز20 ، سند راهبردي توسعه صنعتي کشور،برنامه پنجم توسعه، سند توسعه علم و فناوري کشور و ... ) در حوزه توليد و صادرات محصولات دانش بنيان و با ارزش افزوده بالاتر
 • کمک به توسعه اقتصادي مناطق و کل کشور

 ماموريت هاي کلان شهرک هاي فناوري

 •  بررسي و رصد فعاليت کسب و کارهاي توليدي در حوزه تخصصي شهرک هاي فناوري و ارائه پيشنهاد و برنامه عمل توسعه و ارتقاي آنها
 • کمک به ارتقاي دانش فني کسب وکارهاي توليدي به منظور رقابت در عرصه جهاني 
 • سازماندهي براي ارائه خدمات موثر و مورد نياز به کسب و کارهاي توليدي به منظور کمک به رشد آنها
 • ايجاد زمينه مناسب فعاليت متخصصين و مشاورين در حوزه تخصصي شهرک
 • ايجاد زمينه مناسب تحقيق و توسعه و انجام فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي کاربردي در زمينه تخصصي شهرک فناوري
 • ايجاد و فضاي مناسب جهت تجاري سازي ايده ها
 • تسهيل در امر انتقال فناوري
 • تکميل زنجيره انتقال دانش و کاربردي نمودن آن از طريق ايفاي نقش واسط بين کسب و کارهاي توليدي و مراکز توليد علم ، دانشگاهها،پارکهاي علم و فناوري، متخصصين و مشاورين
 •  تقويت مزيت هاي موجود در منطقه و ايجاد مزيت هاي مضاعف با هدف توسعه محلي
 • ايجاد قطب تخصصي و ارائه خدمات و حمايت هاي لازم به صنايع سراسر کشور با هدف توسعه ملي در زمينه تخصصي
 • همکاري و تعامل موثر با مراکزپژوهشي ، علمي و دانشگاهي، پارکهاي فناوري و متخصصين در داخل و خارج از کشوربا هدف توسعه صنعتي در سطح منطقه اي ، ملي و بين المللي

  ويژگي هاي شهرک هاي فناوري:

 • قابليت دسترسي ساده به آن بصورت فيزيکي و مجازي
 • داراي ساختار ستادي کوچک ولي توانمند و مديريت با تجربه در راهبري امور فناوري
 • داراي توان تدارک امکانات و خدمات با ارزش افزوده بالا
 • داراي زيرساخت هاي مناسب تأسيساتي و شهري و شبکه هاي ارتباطي و مخابراتي
 • داراي دسترسي مناسب از قبيل اتوبان ، فرودگاه ، راه آهن
 • داراي معماري نوين ساختماني و محيط آرام و دلپذير
 • گرايش به خودگرداني در نگهداري شهرک و پشتيباني دولت در راهبري نرم افزاري
 • بکارگيري حداکثر توان بخش خصوصي در تکميل اجزا آنها
 • ايجاد آنها بر اساس نياز واقعي کسب و کارهاي توليدي به فناوري هاي جديد
 • هم جواري با قطب هاي صنعتي ،دانشگاهي در کلان شهرهاي کشور

 اجزاي شهرک فناوري  

 • مراکز خدمات فناوري و کسب وکار
 • آزمايشگاه ها
 • مراکز تحقيق و توسعه
 • مرکز رشد
 •  بخش استقرار واحدهاي توليدي (اراضي ، کارگاههاي آماده)
 • مرکز آموزشي
 • مرکز فناوري اطلاعات و ارتباطات
 • نمايشگاه
 • مراکز عمومي و خدماتي

تبصره : اجزاي فوق الذکر برگرفته از الگوي عمومي شهرکهاي فناوري مي باشد. نوع دقيق اجزا و طراحي آنها بر اساس نيازهاي مخاطبين هر شهرک ، شرايط و ظرفيت هاي موجود در حوزه تخصصي و مطالعات مربوطه تعيين مي گردد.

   نتايج مورد انتظار از ايجاد شهرک فناوري تخصصي

  اهميت صنايع کوچک و خوشه هاي صنعتي و لزوم حمايت فناورانه از آنها

•  دستيابي به توسعه فناوري در صنايع کوچک از طريق شهرک هاي فناوري

•  تجارت فناوري در بنگاه هاي کوچک و متوسط از طريق شهرک هاي فناوري

•  کاهش دخالت و تصدي هاي اقتصادي دولت و گسترش فعاليت بخش خصوصي

•  تمرکزگرايي يک فناوري به منظور استفاده بهينه از آزمايشگاه ها، کارگاه ها و ...

•  جذب و هدايت سرمايه ها در راستاي ايجاد واحدهاي فناور

•  ايجاد فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره اي

•  بهبود توان رقابتي واحدهاي صنعتي در بازارهاي ملي و بين المللي

•  کمک به توسعه صنعتي و اقتصادي منطقه و کاهش نرخ بيکاري

در حال حاضر 3 شهرک فناوري در سطح کشور به بهره برداري رسيده است :

 • شهرک فناوري صنايع غذايي و بيوتکنولوژي شمال شرق کشور (در مجاورت شهر مشهد)
 • شهرک فناوري قطعات خودرو در مجاورت شهر تبريز
 • شهرک فناوري صنايع غذايي و الکترونيک اروميه

همچنين 3 شهرک آماده بهره برداري مي باشند:

همچنين سه شهرک فناوري تهران، قزوين و کرمانشاه نيز در حال مطالعه و تصويب مي باشند.

  نتيجه گير نهايي:

با توجه به تقاضا و سرمايه گذاري زياد بخش خصوصي و دولتي، فناوري پايين توليد تجهيزات و مصالح ساختماني، عمر پايين ساختمانهاي ساخته شده در ايران، زلزله خيزبودن کشور، نياز شديد کشورهاي همسايه، توان بالقوه و بالفعل استان در توليد تجهيزات و مصالح ساختماني، منابع عظيم معدني و ... ، ايجاد:
براي پيشرفت استان همدان سودمند بوده و تخصصهاي ديگر در الويت بعدي قرار ميگيرند.
اميد است با حمايت همه جانبه مسئولين استان و اتخاذ وحدت، بتوانيم شاهد ايجاد شهرک فناوري جهت رشد و توسعه استان و رفاه مردم عزيزمان باشيم.

 مراکز خدمات فناوري و کسب و کار استان همدان

برخوردار نبودن صنايع از خدمات مشاوره اي يکي از دلايل بحراني شدن صنعت کشور مي باشد و اين صنايع معمولا توان هزينه هاي تحقيقاتي ، آموزشي و برخورداري از تکنولوژي هاي نو را جهت مدرنيزه کردن ندارند و اين در حالي است که صنايعي امکان رقابت خواهند داشت که از اطلاعات روز برخوردار باشند.

روشهاي جديد بازاريابي ، کاهش ضايعات و بهبود کيفيت  بهره وري  برخورداري  از ساختار مناسب نيروي انساني و بکارگيري روش هاي نين توليد از نکات قابل توجه در توسعه صنايع مي باشد. ايجاد مرکز خدمات فناوري و کسب و کار در استان گام موثري در اين راستا است و شرح خدمات ذيل تعريف دقيقي از يک چنين مرکزي متناسب با نياز صنايع استان را ارائه خواهد نمود .

 مراکز خدمات فناوري و کسب و کار استان همدان که در کيلومتر 6 جاده همدان تهران و در اراضي شهرک فناوري استان قرار دارد با استقرار 29 شرکت مشاوره در آن آمادگي مناسبي جهت خدمت رساني به صنعت استان و کشور را داراست. 

 
 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر تاریخ به روز رسانی: 1393/05/26   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 4026