مهمانان حاضر در سایت: 215477
امروز: 351
هفته جاری: 260771
ماه جاری: 35864
تاکنون: 255299
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 
  »  خوشه هاي صنعتي استان همدان

·         درباره خوشه­ هاي کسب و کار

   امروزه توسعه از طريق ابداء خوشه اي نقش محوري و بارزي در سياستهاي اقتصادي و صنعتي کشورهاي توسعه يافته ايفا مي نمايد. اگر رويکرد هاي گذشته تمرکز بيشتري بر اقتصاد کلان داشته اند، اينک کسب و کار خرد، احساس مسئوليت نسبت به افزايش قابليت رقابت واحدهاي کوچک و متوسط، بهبود ارتباطات شبکه اي، تاکيد بر حمايتهاي غير مستقيم در مقابل پرداخت يارانه، ترکيب رقابت و همکاري بمنظور تقويت يادگيري و نوآوري، ارتقاء سطح همکاري واحدهاي کوچک و بزرگ و تقويت مثلث همکاري خوشه ها، دولت و دانشگاه مورد تاکيد و توجه بيشتري قرار مي گيرد.

هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بين المللي، ملي و بخشي به سمت منطقه اي و محلي ، مبتني بر قابليت هاي پوياي سيستم هاي اجتماعي شکل يافته بر پايه فرايندهاي طبيعي پيش مي رود، توجه به کسب و کار خرد در قالب شبکه ارتباطي قابل تعريف ذيل بحث توسعه خوشه اي از اهميت ويژه اي برخوردار مي شود.

حدود دو دهه است که توسعه صنعتي مبتني بر خوشه ها، بعنوان يک استراتژي نوين مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران در کشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي باشد .سازمانهاي بين المللي همچون UNIDO,ILO و بانک جهاني نيز طرحهاي متعددي را از طريق توسعه خوشه هاي کسب و کار در کشورهاي مختلف اجرا و حمايت کرده اند.

امروزه در اکثر کشورهاي جهان، صنايع کوچک و متوسط از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، توليد صنعتي و ارائه خدمات در حال نقش آفريني هستند. همچنين در کشورهاي در حال توسعه، صنايع کوچک و متوسط عامل راهبردي براي توسعه اقتصادي، اشتغال زايي و رقابت پذيري صنايع مي باشند. اين در حالي است که در کشور ما با وجودي که بيش از 90 درصد واحدهاي توليدي در گروه صنايع کوچک و متوسط قرار مي گيرند، بدليل نداشتن استراتژي توسعه مبتني بر ساختارهاي موجود صنعتي و رها کردن  واحدهاي کوچک توليدي به حال خود، اين بنگاه ها نتوانسته اند سهم قابل توجهي در توليد ناخالص ملي و ايجاد ارزش افزوده داشته باشند و از کمبود هاي شديدي در رنج هستند که در زير به برخي از آنها اشاره مي شود:

·         فقدان مقياسهاي لازم از جنبه هاي مختلف سرمايه، ‌توليد و بازار

·         فقدان محيط هاي مناسب رشد کسب و کار از جنبه هاي مختلف حقوقي، قانوني و...

·         فقدان زير ساختهاي نرم افزاري و تشکيلاتي

·         توليد با فناوريهاي کهنه و عدم دسترسي به تکنولوژيهاي نوين

·         فقدان ارتباط منسجم با شبکه هاي بانکي و مالي کشور

·         عدم وجود شبکه هاي همکاري ميان بنگاهي

·         عدم شناخت از بازارهاي هدف

 خوشه هاي کسب و کار يکي از الگوهاي موفق سازماندهي صنايع کوچک و متوسط هستند که کاستيهاي صنايع کوچک و متوسط را رفع و مزيتهاي مختلف صنايع کوچک، چون انعطاف پذيري و تنوع را تقويت مي بخشند. خوشه کسب و کار مجموعه اي از بنگاه هاي توليدي و خدماتي در يک رشته است که با تکيه بر سرمايه هاي قوام يافته اجتماعي در مناطق مختلف جغرافيايي در کنار نهادهاي پشتيبان و از طريق روابط متراکم ميان بنگاهي شکل مي گيرد.

 ·         خوشه­ هاي کسب و کار شناسايي شده در استان همدان

بر اساس پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت بندي خوشه هاي کسب و کار در استان همدان، تعداد 18خوشه کسب و کار در گرايش هاي مختلف شناسايي شده و اقدامات توسعه‌­اي نيز در مورد برخي از آنها به اجرا درآمده است.

 

 

  

·         خوشه هاي کسب و کار در دست اجرا در استان همدان

 o        خوشه پوشاک روستاي کردآباد:

خوشه پوشاک روستاي کردآباد با تعداد 200 واحد توليدي و اشتغال 650 نفر در نقشه خوشه هاي کسب و کار استان ثبت و طرح مطالعه امکان سنجي توسعه­ي اين خوشه­ي انجام شده است. يافته هاي حاصل از طرح مذکور نشان مي‌دهد بيش از 90 درصد دوزندگي تريکو استان اکنون در روستاي کردآباد انجام و در پايتخت (بازار مولوي) به فروش ميرسد.

بمنظور شروع پروژه توسعه­اي خوشه، قرارداد عامليت توسعه با دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان منعقد و مراحل اجراي پروژه از ابتداي تيرماه سال93 آغاز شده است.

 
 

·         خوشه هاي کسب و کار داراي پروانه اتمام در استان همدان

o        خوشه صنعتي سفال لالجين

سازمان توسعه صنعتي ملل متحد(يونيدو) با همکاري سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران سه خوشه  صنعتي را به عنوان پايلوت توسعه خوشه هاي صنعتي در ايران و پس ازمطالعات تفضيلي انتخاب کردند. خوشه سفال و سراميک لالجين همدان نيز به عنوان يکي از سه پروژه ملي توسعه خوشه اي است که در 23 کيلومتري همدان و در شهر لالجين قطب سفال و سراميک کشور واقع شده است. اين خوشه با سابقه750 سال در توليد سفالصادرات خود را در سه دسته محصولات تزئيني ، مصرفي و بهداشتي به بيش از 40 کشور انجام مي دهد. خوشه سفال و سراميک لالجين داراي بيش از 1000 واحد توليدي و خدماتي بوده که با وجود نهادهاي مختلف توسعه اي در داخل آن  همانند  اتحاديه صنف سفال ، مرکز آموزش تخصصي سفال و سراميک ، مرکز آموزش علمي کاربري لالجين، شهرک صنعتي سفالسازان ، انجمن توليد و صادر کنندگان سفال و سراميک ، واحدهاي توليد ماشين آلات توليد سفال، کوره، لعاب و گل و غيره به عنوان قطب سفال و سراميک در کشور تلقي مي شود.

در راستاي توسعه­ ي خوشه سفال و سراميک لالجين و کمک به ذينفعان آن  در جهت حرکت به سمت جايگاه و چشم انداز تدوين شده ، پروژه ي توسعه اين خوشه به کارفرمايي شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان و با  مشارکت فعال اعضاء خوشه ، هماهنگي و همکاري سازمانها و نهادهاي پشتيبان، طي دوره زماني سال 86 تا 91 به اجرا درآمده است. پروژه مذکور به عنوان بخشي از فرآيند توسعه خوشه و با هدف ترويج و تقويت فعاليت هاي جمعي و تشکيل شبکه‌هاي همکاري در بين اعضاي خوشه انجام يافته و اتمام اين پروژه به معني اتمام فعاليت‌هاي توسعه‌اي و قطع حمايت نهادهاي پشتيبان از اعضاي خوشه نبوده و اين حمايت ها در قالب برنامه هاي عملياتي تعريف شده از طرف شبکه ي فراگير خوشه ادامه خواهد يافت.

o        خوشه صنعتي لاستيک رزن

خوشه قطعات لاستيکي رزن متشکل از 52 واحد توليد قطعات لاستيک در 6 منطقه از شهرستان رزن تشکيل گرديده است قدمت اين خوشه 25 سال مي باشد و 250 نفر به طور مستقيم و 180 نفر به طور غير مستقيم در حوزه توليد ، تهيه مواد اوليه ، حمل و نقل ، فروش محصولات فعال مي باشند. اين مناطق عبارتند از روستاي ماهنيان،درنيان،بادکوه ، آب باريک ، اميرآباد و خميگان و اين پروژه يکي از پروژه هاي استراتژي بمنظور محروميت زدايي از منطقه مي باشد.

در راستاي توسعه­ي خوشه قطعات لاستيکر رزن و کمک به ذينفعان آن  در جهت حرکت به سمت جايگاه و چشم انداز تدوين شده ، پروژه ي توسعه اين خوشه به کارفرمايي شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان و با  مشارکت فعال اعضاء خوشه ، هماهنگي و همکاري سازمانها و نهادهاي پشتيبان، طي دوره زماني سال 89 تا 91 به اجرا درآمده است. پروژه مذکور به عنوان بخشي از فرآيند توسعه خوشه و با هدف ترويج و تقويت فعاليت هاي جمعي و تشکيل شبکه‌هاي همکاري در بين اعضاي خوشه انجام يافته و اتمام اين پروژه به معني اتمام فعاليت‌هاي توسعه‌اي و قطع حمايت نهادهاي پشتيبان از اعضاي خوشه نبوده و اين حمايت ها در قالب برنامه هاي عملياتي تعريف شده از طرف شبکه ي فراگير خوشه ادامه خواهد يافت.

o        خوشه صنعتي مبلمان و منبت ملاير

صنعت مبلمان و منبت شهرستان ملاير در قالب مجموعه اي در حدود 800 کارگاه کوچک و متوسط توليدي در منطقه فعاليت مي کند. از مجموع 800 کارگاه موجود در منطقه در 65 درصد کارگاه ها فعاليت طراحي و منبت کاري انجام مي گيرد که بر اين اساس مهمترين فعاليت در سطح منطقه به شمار مي رود. تمرکز واحدهاي مذکور در شهرک صنعتي ملاير2(حاجي آباد) مي­باشد.

در راستاي توسعه­ي خوشه مبلمان و منبت ملاير و کمک به ذينفعان آن  در جهت حرکت به سمت جايگاه و چشم انداز تدوين شده، پروژه ي توسعه اين خوشه به کارفرمايي شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان و با  مشارکت فعال اعضاء خوشه ، هماهنگي و همکاري سازمانها و نهادهاي پشتيبان، طي دوره زماني سال 89 تا 91 به اجرا درآمده است. پروژه مذکور به عنوان بخشي از فرآيند توسعه خوشه و با هدف ترويج و تقويت فعاليت هاي جمعي و تشکيل شبکه‌هاي همکاري در بين اعضاي خوشه انجام يافته و اتمام اين پروژه به معني اتمام فعاليت‌هاي توسعه‌اي و قطع حمايت نهادهاي پشتيبان از اعضاي خوشه نبوده و اين حمايت ها در قالب برنامه هاي عملياتي تعريف شده از طرف شبکه ي فراگير خوشه ادامه خواهد يافت.

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر تاریخ به روز رسانی: 1395/03/30   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 5134