مهمانان حاضر در سایت: 215496
امروز: 370
هفته جاری: 260790
ماه جاری: 35883
تاکنون: 255318
 


 
 
ثبت نام     ورود 
فراموشی کلمه عبور 


 
  »  تحويل زمين و صدور مجوز ساخت

مدارک مورد نياز

1-      تأئيديه عقد قرارداد از وحد برنامه ريزي

2-      صورتجلسه تحويل زمين

3-      تأئيديه امور مالي

4-      ارائه موافقتنامه از سازمان ذيربط

5-      دريافت دفترچه هاي ضمائم قرارداد

6-      تقاضاي صدور مجوز ساخت

7-      فتوکپي روزنامه رسمي و آخرين تغييرات شرکت و فتوکپي شناسنامه افراد حقيقي

8-      اصل و کپي جواز تأسيس

9-      تأئيد امور مالي

10-   ارائه نقشه هاي ساختماني

فرم مورد استفاده : فرم درخواست تحويل زمين

شرح مختصر :

پس از عقد قرارداد ارائه خدماتي همچون تحويل زمين به متقاضيان و صدور مجوز ساخت در قبال تهيه مدارک لازم طبق ضوابط شرکت از وظايف شرکت شهرکهاي صنعتي مي باشد تا اين خدمات گامي در جهت تحقق اهداف اصلي صنعتگران در چرخه توسعه صنعتي باشد .

 مراحل روش ارائه خدمت :

1-      متقاضي جهت تحويل زمين به واحد برنامه ريزي مراجعه مي نمايد

2-      فرم تکميل شده تقاضاي تحويل زمين را جهت ثبت به دبيرخانه برده مي شود .

3-      تقاضاي تحويل زمين و فرم مربوطه جهت پاراف به مدير امور اجرايي توسط متقاضي برده مي شود .

4-      تأئيد درخواست تحويل زمين توسط امورمالي .

5-      متقاضي طبق دستور مديريت به مسئول شهرک مربوطه مراجعه مي نمايد .

6-      پس از بررسي لازم موعدي جهت تحويل زمين با همآهنگي مسئول شهرک و متقاضي مقرر مي گردد .

7-   در موعد مقرر متقاضي در محل حاضر شده و زمين توسط کارشناسان تحويل ايشان شده و صورتجلسه پيش نويس تحويل زمين به امضاء طرفين مي رسد .

8-      متقاضي جهت دريافت مجوز ساخت ، پس از تکميل فرم شماره 1 وتقاضاي مربوطه به دبيرخانه جهت ثبت مراجعه مي نمايد .

9-      مدارک مورد نياز پس از پاراف و دستور مدير عامل و مدير امور اجرايي تحويل مسئول  شهرک مي گردد .

10-    مسئول شهرک مدارک و پرونده مربوطه را بررسي مي نمايد .

11-   فرم داخلي شماره4 توسط مسئول شهرک تنظيم مي گردد .

12-   نقشه ها و فرم داخلي شماره 4 به تأييد مدير امور اجرايي و مدير عامل مي رسد .

13-   فرم داخلي  شماره 4 بايد در دبيرخانه ثبت گردد .

14-   متقاضي يک نسخه از دفترچه ضمائم قرارداد پس از ثبت به همراه 2 نسخه نقشه تحويل مي گيرد .

 

 

 

 ارسال به دوستان  |  | دیدگاه شما | 0 نظر تاریخ به روز رسانی: 1393/06/01   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 2076